Båtsektionen

22555571_1479911948983237_8449841223729844654_o
Ekolsunds Byalag
arrenderar Sjöängen av kommunen där ytor finns för lek, bad, rekreation och bryggor. Vi har där möjlighet att erbjuda ett begränsat antal båtplatser för medlemmar som så önskar.

Ekolsunds Byalags Båtsektion har hand om uthyrning av båtplatser på Sjöängen.
För regler rörande Båtsektionen, se Stadgar

För att bli medlem i Båtsektionen krävs medlemskap också i Ekolsunds Byalag.
Medlemsavgift Ekolsunds Byalags Båtsektion 250 kr/år
Inträdesavgift Båtsektionen 2000 kr
Medlemsavgift Ekolsunds Byalag 200 kr/år (verksamhetsår 1 juli-30 juni)

Kontaktperson Båtsektionen: Dennis Jansén, 076-5176200, dennis.jansen@onoff.ee

Annonser