Björkdungen

EKOLSUNDS HANDEL -Björkdungen

 


Bild tagen 1917 Huset före branden // Nuvarande hus

Historik
I början av 1900-talet fanns ej så många tillfällen att inhandla mat och andra förnödenheter i trakten. Försäljare, ”nasare” fanns, i övrigt fick man klara sig med vad den egna jorden gav samt mjölk och mjöl från gården där man var anställd, kanske hade man några höns och eventuellt en gris.

Sedan började en ny epok. Cirkusartisterna bröderna Norin, byggde 1917 ett hus som sedan byggdes till med lokal för handelsbod. Efter Norins drevs diversehandel i detta hus av syskonen Oskar, Ester och Sigrid Carlsson, som sålde hus och rättigheter 1939 till köpman Sture Alvar som avled 1954. Affären drevs av hans hustru och barn fram till 1955 då köpman Albert Pettersson från Eskilstuna förvärvade och  övertog driften. På 1960-talet byggde Albert Pettersson en större lagerlokal på tomten (Björkdungen).

1963 lades affären ned. 1964 sålde Albert Petterson fastigheten till den kände sångaren och skådespelaren Harry Brandelius som var ägare i 2 år. Fastigheten såldes därefter till någon för oss okänd man som knappast alls vistades där. 1967 sålde han till Kenneth och Monica Sjöberg som bodde där till början av 1970-talet. Därefter köpte Yngve Hansson med familj. 1975 hände den tragiska branden, det gamla affärshuset brann ned till grunden varvid Yngves hustru och deras två barn innebrändes.

Vad hände med inköpen efter 1963?

Vid affärens upphörande på 1960-talet fick de som ej hade tillgång till bil ringa till Jelgerts Livs i Grillby och beställa varor som han 1-2 ggr/v körde ut mot ersättning. (Det gällde för husmor att planera sina inköp!) Efter något år kom en varubil en dag i veckan. 1968-1977 hade Eva och Sven Dahlström en liten butik vid sommarstugeområdet Hammarsudd1987 lönade det sig inte för varubilen att köra runt i byarna, pga brist på kunder och nya livsmedelsreformer, tex  måste man ha godkända kylanordningar. De som ej hade bil fick lita till snälla grannar eller be sina barn att handla, så även i dagsläget.

Några episoder från tidigare affärsverksamhet vid Ekolsund

Vår medarbetare Karin Andersson, (som föddes 1907 när föräldrarna arbetade vid Ekolsunds slott och gård), berättar här om sina första minnen vid 9 års ålder av affärsverksamhet nere vid stationssamhället Ekolsund och vid Svannäs handel.

1/ När Karin vaknade på morgonen skickades hon (barfota så länge det var möjligt in på hösten) ofta till en handelsbod som låg vid Svannäs (mitt emot ”kråkslottet”) där fanns en ”gumma” som hade en liten butik. Hon fick då med sig nattens skörd av ägg som hon fick byta till socker eller kaffe så att man hade under dagen.

2/ Hon fick även följa med sin mormor från gården på en promenad till stationssamhället till en liten bod, som låg vid sjökanten på gränsen Ekeliden-Granudden. Dit kom en handlare från Grillby och sålde kaffe, sockertoppar, salt, snus, kryddor m.m.  vissa dagar  i veckan.

Varför gick man ned till Ekolsund för att handla när det fanns på närmare håll t ex Svannäs handel invid Hjälstaviken?
Jo, säger Karin, p g a  att det var krigstid och således svårt att få tag på bl. a. kaffe så hade handlaren Norin i Grillby en mycket större affär och fick således större tilldelning av begärliga varor.

BJÖRKDUNGEN
Efter branden 1974 lät Yngve Hansson iordningställa lagerhuset åt sig som bostad. 1977 inköptes det av illustratören Christina Nauckhoff. Huset byggdes till 1991.
1999 sålde Christina till Mia och Christer Lindbäck från Täby.

Anm: Tomterna LILLHAGA, PELLEBO, NYGÅRDA och BJÖRKDUNGEN var från början en enda stor tomt och tillhörde handelsbodtomten.”

Annonser