Björkebo

BJÖRKEBO 

Björkebo ursprungligen / Björkebo 2007

På denna mark fanns, liksom på Nyvalla och Skogshyddan, tidigare en plantskola som tillhörde Ekolsunds slott. Detta hus avsöndrades 1926 från Ekolsunds ägor till Johan Walkendorff. Innan tomten åter avstyckades 1944 hörde även huset Nyvalla till där sonen Christoffer W bosatte sig.

I uthusen som ligger på Nyvallas tomt hade  J. Walkendorff en ko, några höns samt en gris och  byborna gick till honom och köpte mjölk och ägg. Björkebo såldes sedan till häradsskrivare Sven Rydberg från Enköping, som i mitten av 1950-talet sålde huset till Anders och Gullan Fröjd som i sin tur 1957 sålde till familjen Sarman. Nästa ägare 1973, Hans och Ann-Britt Bratt som bodde där fram till 1987 då de sålde till Sven-Erik Bengtsson och Margareta Larsson med dottern Linda.  Fram till 2007 bodde familjen Ivansson i huset.

Annonser