Bli Medlem

Föreningen Ekolsunds Byalag

”Föreningens syfte är att främja och värna om medlemmarnas gemenskap och boendemiljö i Ekolsund med närområden”

”Föreningens uppgift skall vara att tillvarataga Ekolsundsbornas intressen”

Ekolsunds Byalag anordnar också aktiviteter för alla åldrar.

Ekolsunds Byalag arrenderar Sjöängen av Enköpings kommun, där ytor finns för lek, bad, rekreation och bryggor.

Medlemskap & Avgifter

Plusgiro 729761-7 Medlemsavgift Ekolsunds Byalag 200 kr/år (verksamhetsår 1 juli-30 juni)

Ekolsunds Byalags Båtsektion har hand om uthyrning av båtplatser på Sjöängen.
För att bli medlem i Båtsektionen krävs medlemskap också i Ekolsunds Byalag. Se Båtsektionen


Bli Sponsor

Känner Du någon som skulle vilja bli Sponsor ?
Kontakta Byalagets styrelse  för mer information.
Se vilka som är Sponsorer

Annonser