Gläntan

GLÄNTAN  

 gläntan

Byggdes av fru Barbro Karlsson, dotter till första ägaren av Torpa. Nästa köpare familjen Engström. Därefter familjen Moback och nästa ägare Sven Ramström och Maria Arborelius Ramström. Nuvarande ägare fru Ramströms dotter och måg Christina och Lars-Erik Wilhelmsson med familj.

Annonser