Hammarsgårdsvägen 2

Hammargårdsvägen 2

 Hammarsgårdsvägen2

På denna tomt finns två hus, ett mindre byggdes av Otto Lindqvist ca 1949 för sommarboende. 1973 sålde en man vid namn Bror Johansson tomten till Åke och Gulli Gröning som 1974 byggde det större huset, Sonen Olle och fru Ulla Gröning är nu ägare och vistas där tillsammans med sönerna Niklas och Andreas.

PS:  Vid infarten till denna tomt fanns, innan avstyckningen en liten aspdunge där fru Malin Fröjd alltid satt  och mjölkade sina kor, som gick och betade på tomterna ENBACKENBJÖRKBACKEN och LINDGÅRDEN. De som bodde däromkring gick dit med sin mjölkkruka och köpte lite av den ”vita varan”.

Annonser