Hus- & Platsbeskrivningar

En skrift om husen i Ekolsund trycktes kring år 2000, där hus och platser finns beskrivna i Ekolsund.

Vi behöver ständig hjälp med att hålla text och bilder uppdaterade om era fastigheter enligt era önskemål. Fastighetsägare får själva inkomma med ändrade uppgifter och uppdaterade bildmaterial, som vi publicerar. Om ni inte har några synpunkter på bild och text så kvarstår befintligt material.

De fastigheter som inte är med i husbeskrivningarna har självklart möjlighet att komma med på hemsidan. Vi ber om överseende med eventuella felaktigheter eller föråldrade uppgifter, då skriften är från början av 2000.

 Ekolsundsvägen
1 Kjellbacka  (1:88)
2 Skogsliden (2:2, 2:3)

3 Skoga (1:75)
4 Skogsliden (2:2,2:3)
5 Mariehäll (1:49)
6 Solgården (1:90)
7 Björkliden (1:50)
8 Granebo (1:89) 
10 Skogshyddan (1:61) 
11 Björkdungen (Ekolsunds Handel)
12 Nyvalla (1:86)
13 Ekolsundsvägen 13
15 Sofielund
18 Lilläng (1:85)
19 Fd SJ  bostad(1:214)
20 Talludden 
21 Villa Granudden  
22 Lindgården
28 Trångbrygga (1:10)
30 Solbacken
32 Mörtbo
34 Mörtbo (1:14)
40 Ekolsunds Station
42 Brovaktarstugan/Växelstationen
44 Banvaktarstugan

46 Granudden
Hammargårdsvägen 
1 Sjöhaga (1:12)
2 Hammarsgårdsv 2(1:104)
3 Eriksro (1:13)
4 Hammarsgårdsv 4 (1:110)
5 Kornboda (1:183)
6 Solliden (1:47)
7 Sjöängen
9a/b Hammarsgårdsv 9 (1:232)
11 Kolartorp (1:111) 
15 Björka (1:40/1:41)
19 Torpa (1:43/1:44)
25 Björkhaga (1:31)
Fasanvägen
2 Björkebo (1:62)
4 Bäckebo
6 Lindäng
Grågåsvägen
2 Nygårda
3 Långebo
4 Pellebo
5 Solgläntan
6 Lillhaga (1:198)
7 Grågåsvägen 7

9 Gläntan
11 Ekbacken (1:63)
Hammarsudd
Hammars Gård
Måsvägen
 3 Enbacken (1:92)  5 Björkbacken (1:98)
 Svanvägen
2 Posthuset (1:208)
4 Fogelsången Backen
4 Skrivarstugan Kontoret
6 Svanvägen 6
7 Torsborg (1:58)
8 Evertsro (1:7)
9 Stenbo (1:83)
10 Ekeliden (1:8)

11 Trollskogen (1:96)
12 Lillängen (1:107)
13 Hasselbacken (1:97)
14 Villa Svanliden
Ekolsundsslott
Ekolsunds Slott & Wärdshus
Hjälstaviken
Parnassen
Skogsduvevägen
4 Skogsduvevägen 4 (1:201)  14 Lillstugan (1:29)
Strömsäng
Asptorp
Strömsängs gård
Strömsäng 1:219
Strömsäng 1:220
Strömsäng 1:229 (Ekolsund 26)
Strömsäng 1:228
Helenero/Ekolsunds förskola 
Ekolsundstugan
Ella
Tegelbruket
Fornborgen ”Joar Blå”
Ella Gård
Ekolsunds Gård
Ekolsunds Gård  Mejeriet 
Övrigt
Busskuren Björken
Bastun (Bastuföreningen)
Ekolskrog
Ekolsdal

 

Annonser