Ideella Föreningen för Barnaktiviteter

Föreningens syfte och ändamål

Föreningens syfte är att erbjuda barnen i Ekolsund aktiviteter och upplevelser. Ändamålet är att stärka barnens samhörighet och gruppkänsla:
– i samverkan med förskoleverksamheten i Ekolsund
– i samverkan med föreningslivet i Ekolsund
– som komplement till barnverksamhet
Föreningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för barnen att ta del av aktiviteter och upplevelser som tillhandahålls på andra orter.

Våra Stadgar

2018 Styrelse

Christer Danielsson
christer.danielsson@cede.nu
Tel. 0709-147058
Ordförande
Susanne Karlsson Melin
sussilicious@outlook.com
Kassör
Alexandra Widelund
alexandrawidelund@hotmail.com
Sekreterare
Magnus Ivansson
mange.i@telia.com
Ledamot