Kolartorp

Ekolsund 1:111 – Kolartorp

Fastigheten byggdes 1910 och har ägts av två bankchefer. De första seklerna av direktör Söderberg och därefter i ca 40 år av Lars-Erik Thunholm som var vd för Skandinaviska Banken och efter sammanslagningen för SEB innan han efterträdde Wallenberg som styrelseordförande.

Sedan slutet av 2008 ägs Kolartorp av Christer och Marika med deras två barn. De bor i Ekolsund permanent sedan 2009. Fastigheten har av de nya ägarna restaurerats in- och utvändigt med äldre material- och färgval som förebild.

 

Annonser