Lilläng

LILLÄNG

 lillang

Detta hus byggdes 1946 av bröderna Karl och Otto Lindqvist från Stockholm åt föräldrarna Serafia och Karl Lindqvist. Fastigheten såldes 1952 till postmästare Nils Johansson, som hyrde ut detsamma till en finsk familj med barnen Jorma och Aino, sedan till familjen Siv och Rune Jansson, Siv med anknytning till Ekolsund. Härefter flyttade Hjalmar och Darling Gustavsson in. Nils Johansson sålde 1971 huset till Bing Pettersson och Ann-Sofie Ström med döttrarna Emma och Jenny. 1999 sålde Ann-Sofie Ström huset till nuvarande ägare Martin Lang och Sara Parodi för permanentboende.

Annonser