Lindgården

LINDGÅRDEN     

 Lindgården

Denna tomt inköptes och bebyggdes 1937 av författaren Carl Graner med hustru. Såldes till lantbrukaren Isak Pettersson från Eneby Grillby. Nästa köpare i juni 1982 Gerissa Jalander som  samma år sålde till Birger och Hjördis Lerjeborn. 1983 såldes fastigheten åter och då till Sören Rejsten. Idag bor familjen Zervos i huset.

Annonser