Mariehäll

MARIEHÄLL 

mariehall
Infälld bild tagen 1946


Huset uppfördes på tidigt 1900-tal, 1921 finns ett köpebrev mellan Trångbryggas ägare Johan och Matilda Lundkvist och fröken Ester Fischier. Tyvärr har vi inga bilder från den tiden men det var då ett envåningshus. Under några år fanns posthanteringen hos postmästare Fischier i detta hus. 1932 köptes huset av fiskaren Johan Lundqvist från Övergran som bodde där till sin död på 1950-talet. Såldes sedan till familjen Jacobsson som innehade det i många år som sommarbostad innan det 1993 köptes av familjen Boström. 
Det såldes i sin tur 1997 till Inger Neovius som bodde där permanent med dottern Sofia. 2000 köpte Olle Larsson och Lili Forssén Mariehäll och det används återigen som fritidshus.

Annonser