Mörtbo 1:14

MÖRTBO  1:14

 Mörtbo2

Mörtbo byggdes av lantmätare Manne Mörtsell 1914. Enligt uppgifter fick han tomten av Baron P B Seton, ägaren av Ekolsunds Slott, som ett del arvode för ett arbete med styckning av tomter tillhörande Ekolsunds ägor.

Manne hade fyra söner Sture, Ove, Arne och Tage. Efter Mannes bortgång övertogs Mörtbo av sonen Arne med hustru Lisa.

Efter Arnes bortgång  ägs huset av dotter Louise med maken Sören Svartz och deras två döttrar Helena och Charlotta.

Annonser