Nyvalla

NYVALLA

 nyvalla

Detta hus byggdes av J. Walkendorff år 1938 på en del av tomten Björkebo. Tomten delades upp i två delar 1944. Sonen Christoffer W bodde där tills han hyrde ut villan till olika familjer och sedermera  sålde den till Köpman Karl Pettersson. Huset ärvdes sedan av Bertil Ekholm, som också hyrde ut  till olika familjer. Såldes 1978-1979 till Mats och Berit Göthberg som sålde vidare 1988 till  Lennart och Inger  Neovius.
2002 köpte Lars Kjellén och Susanne Fridh huset.

Annonser