Parnassen

Parnassen

Plan över 1600-talsanläggningen, den s.k Parnassen i Ekolsundsparken

Parnassen

Annonser