Sjöhaga

SJÖHAGA  

 Sjöhaga

Tidigare namn: Fridhem, Mollbo

Detta hus byggdes på tomten Fridhem av tegelmästaren Anders Dalström född 1808 och död 1881. Huset bör vara ett av de äldsta i området och byggt före sprängningen av  järnvägen, gissningsvis i slutet av 1860-talet. Uppgifter om fastighetens  ägare efter Dalström är oklara och kräver mer forskning. Vi vet i alla fall att borgmästare Wettervik från Enköping – född 1856, bebodde det som hyresgäst sommartid men vem som då var hyresvärd är höljt i dunkel. Ett litet hus – nuvarande Eriksro – byggdes också på tomten men om detta byggdes före eller efter det stora huset är oklart. Bankdirektör Mollstadius från Enköping hyrde det under en tid som sommarhus men köpte sedan hela fastigheten och kallade den Mollbo. I början på 1920-talet ägdes stället av en ingenjör Bergstedt och ca 1924 förvärvades det av fru Sigrid Gustavsson, som drev pensionatsrörelse och kallade det Sjöhaga. Köpman Johan Didron med maka Jenny blev nästa ägare och i november 1943 sålde änkefru Jenny Didron fastigheten till köpman Erik G. Andersson och hans hustru Ester. Deras dotter Ulla Cassel äger nu den del som kvarstår av den ursprungliga fastigheten efter avstyckning till först Kornboda 1963 och till Eriksro 1980.

Annonser