Skogsliden

SKOGSLIDEN  

 Skogsliden1Skogsliden2
Det gamla huset före branden // Återuppbyggt hus efter branden

1946 byggde Åke Johansson, hans syster Ruth och hans mor Klara Johansson detta hus (Klara J var för övrigt mor till Karin Andersson Granebo, Greta Lindgren Skogsliden, Kerstin Johansson Trångbrygga och Ruth Johansson Pellebo). 1961 nya ägare Martin och Greta Lindgren som flyttade ned till stationssamhället från Ekolsunds Tegelbruk. 1988 nya ägare, Rune och Anita Öhrlund som flyttade hit från Bålsta. 2001 köpte Åsa Ågren och Tommy Korkela fastigheterna. Det gamla huset brann ner våren 2001 och återuppbyggnaden var klar i december 2001.
2002-12-16 köpte Ute och Mats Omnell

Tomten i anslutning till Skogsliden var den första som Martin och Greta Lindgren köpte (1950), de byggde även en liten stuga där som de vistades av och till i tills de inköpte Skogsliden 1961. Efter detta övertog deras dotter och måg Margot och Lars-Åke Wallin (f ö föräldrar till Totte Wallin, sångare och textförfattare till bl.a. ”Enköpingstågé” m.m.) huset och använde det som sommarhus. I samband med försäljningen av Skogsliden ovan, såldes även denna fastighet till Öhrlunds.

Annonser