Sofielund

SOFIELUND  – VILLA INGELSON

 VillaIngelsson Sofielund

Huset byggdes år 1900 och kallades då Haga.
Första ägare, rådman Östlund från Enköping. Hans dotter, gift med apotekare Wennberg också från Enköping, övertog villan på 1920-talet.
Senare såldes den till ingenjör Oskar Johansson, som tillsammans med brodern Axel var ägare av Ekolsunds Tegelbruk och Sågverk.
Nästa ägare Fru Lööv, som vi inte har några uppgifter om.
Därefter blev Sigvard Strand, (chef för Tekniska museet i Stockholm) med maka ägare fram till år  1986 då Ulf Ingelsson med hustru Elisabeth och dotter Charlotte inköpte huset.

Annonser