Talludden

TALLUDDEN  

 talludden

Detta hus uppfördes under åren 1944-48 av byggnadsarbetare Albin Ström och hans hustru Lilly, som avled 1951. Albin var bosatt här fram till sin död 1984. Dottern Ulla-Britt Östlund, numera bosatt i Upplands-Bro, sålde 1985 till nuvarande ägaren Janos Pech från Bålsta.

Annonser