Väg & Hastighet

En arbetsgrupp inom Byalaget arbetar kontinuerligt med frågor kring hastighet, vägarnas skick och skötsel, skyltning mm.

Kontaktpersoner: Susanne Fridh och Albin Nyström

Annonser